Your Life Support Academy

Functionaris gegevensbescherming

Wat is een Functionaris Gegevensbescherming?

 

De Functionaris Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is een Functionaris Gegevensbescherming (hierna ‘F.G.’) verplicht. Deze nieuwe functie kunt u invullen met een huidige collega zoals een Security Officer of u kunt een externe F.G. aanstellen. Heeft u als organisatie een F.G., dan behoudt de Autoriteit Persoonsgegevens als nationale toezichthouder alle bevoegdheden.

Een F.G. meldt onder andere een datalek. Sinds 1 januari 2016 geldt de Wet Meldplicht Datalekken. Dit houdt in dat organisaties direct een melding van een datalek moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het komt vaker voor dat de organisaties het datalek ook moeten melden aan de betrokkenen.

Wat doet een F.G.?

De F.G. doet het volgende:

  • toezicht houden
  • inventarisaties van gegevensverwerkingen maken
  • meldingen van gegevensverwerkingen bijhouden
  • vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie afhandelen
  • interne regelingen ontwikkelen
  • adviseren over technologie en beveiliging
  • input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode

Verplichte F.G.

In drie situaties is het aanstellen van een F.G. verplicht:

  1. Overheidsinstanties en publieke organisaties
  2. Observatie
  3. Bijzondere persoonsgegevens

 

Overheidsinstanties en publieke organisaties zijn altijd verplicht om een F.G. aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. Het kan gaan om de rijksoverheid, gemeenten en provincies, maar ook om bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen.
Een uitzondering: voor rechtbanken geldt de verplichte aanstelling van een F.G. niet.

Bij observatie gaat het om organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen. Relevant zijn o.a. het aantal mensen dat een organisatie volgt, de hoeveelheid gegevens die deze organisatie verwerkt en hoe lang de organisatie mensen volgt. Een voorbeeld is cameratoezicht of profilering van mensen voor het maken van risico-inschattingen.

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden. De verplichting geldt voor organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Inzet F.G.

De inzet van de F.G. voor een intake gesprek en de registratie van uw organisatie bij de Autoriteit Persoonsgegevens kost éénmalig € 995,00 (excl BTW).

Het resultaat

Een correcte vermelding op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/functionaris-voor-de-gegevensbescherming/register-fg-a-tm-d

ONZE KRACHT

24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. Elke opleiding volgen in je eigen tempo en op elke plaats. Veel van onze opleidingen kun je afsluiten met een certificaat en wij werken met zeer goed betaalbare jaarabonnementen!
 

MEER INFORMATIE?    085 – 1301 498

ONZE MISSIE

Het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs die een leven lang leren ondersteunt. Voor iedereen bereikbaar en voor een betaalbare prijs.  Lees verder>>
 
 

STEL HIER JE VRAGEN  

ONS DOEL

LOSLATEN – VERTROUWEN – VERBINDEN
Je helpen bij het ontdekken van jezelf en je te ondersteunen bij de ontwikkeling van jezelf in een richting die heel goed bij je past en bijdraagt aan je duurzame inzetbaarheid. Dit betreft zowel je persoonlijke als je zakelijke inzetbaarheid.

MAILEN KAN OOK    info@ylsa.nl

© Copyright 2017 Your Life Support Academy
Veel gestelde vragen | Contact | Disclaimer