Disclaimer

Disclaimer NL

Coöperatie Your Life Support Academy U.A. is een Business School of Life en biedt op dit platform, in samenwerking met businesspartners, zijn diensten en trainingen aan. De disclaimer is van toepassing op de site en op de diensten van onze organisatie.

Fouten
Ondanks de constante zorg en aandacht die Coöperatie Your Life Support Academy U.A. besteedt aan de samenstelling van de trainingen op www.ylsa.nl is het mogelijk dat de informatie die op www.ylsa.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. We raden u altijd aan een (natuurgeneeskundige) arts te raadplegen als u gezondheidsklachten hebt. Coöperatie Your Life Support Academy U.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie.

Inhoud
Beweringen en meningen, geuit in de trainingen van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie. Coöperatie Your Life Support Academy U.A. kan er niet voor instaan dat de informatie op www.ylsa.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Raadpleeg altijd uw huisarts
Coöperatie Your Life Support Academy U.A. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Coöperatie Your Life Support Academy U.A. site of trainingen op de site die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in trainingen op de site. Coöperatie Your Life Support Academy U.A. adviseert u altijd bij twijfel of de adviezen geschikt zijn voor u contact op te nemen met uw huisarts of andere gediplomeerde specialisten.

Online
Coöperatie Your Life Support Academy U.A. zal zich inspannen om de beschikbaarheid van www.ylsa.nl zo groot mogelijk te doen zijn evenals om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Coöperatie Your Life Support Academy U.A. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Coöperatie Your Life Support Academy U.A. site te kunnen raadplegen. Coöperatie Your Life Support Academy U.A. behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden van Coöperatie Your Life Support Academy U.A.. Eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Klikgedrag
Op de site van Coöperatie Your Life Support Academy U.A. worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Coöperatie Your Life Support Academy U.A. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Coöperatie Your Life Support Academy U.A. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Coöperatie Your Life Support Academy U.A. maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Coöperatie Your Life Support Academy U.A. site voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt www.ylsa.nl gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan Coöperatie Your Life Support Academy U.A. herkennen welke modules u wel / niet gevolgd hebt. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de trainingen volgen, echter dan zonder het gemak op herkenning.

Anoniem
U kunt de trainingen anoniem volgen. Coöperatie Your Life Support Academy U.A. zal nimmer uw persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Nieuwsbrief
Coöperatie Your Life Support Academy U.A. behoudt het recht voor u maximaal een keer per week te informeren over (nieuwe) trainingen. Iedere klant krijgt deze nieuwsbrief, maar kan eenvoudig uitschrijven.

Auteursrecht
Bezoekers kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie. Coöperatie Your Life Support Academy U.A. behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Coöperatie Your Life Support Academy U.A. behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Bezoekers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op de Coöperatie Your Life Support Academy U.A. site geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden. Coöperatie Your Life Support Academy U.A. heeft het recht door derden ingezonden materiaal vrij van rechten te gebruiken in uitgaven van Coöperatie Your Life Support Academy U.A. en/of uitgaven die Coöperatie Your Life Support Academy U.A. in opdracht verzorgt. Een bezoeker/ster van www.ylsa.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de Coöperatie Your Life Support Academy U.A. site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Coöperatie Your Life Support Academy U.A. (ook niet via een eigen netwerk). Uitzondering zijn de promotiefilms op de trainingspagina’s die openbaar staan. Deze mag u delen op uw eigen pagina’s zonder toestemming vooraf. Bij twijfel neem hiervoor contact op met info@ylsa.nl.

Disclaimer EN

Welcome to Coöperatie Your Life Support Academy U.A. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use. These terms and conditions apply to the website and to all information, materials and services found or offered thereon by Coöperatie Your Life Support Academy U.A. and his businesspartners. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use Coöperatie Your Life Support Academy U.A..

Coöperatie Your Life Support Academy U.A.is a Business School of Life which use is to offer training courses. This disclaimer applies to all materials and services offered through the website by either organization. Hereafter, the words ‘us’ or ‘we’ will be used to refer to Coöperatie Your Life Support Academy U.A. as well as the organizations behind it.

The content of the pages of Coöperatie Your Life Support Academy U.A. is for your general information and use only. It is subject to change without notice.

The views expressed in the materials on this site are those of the authors or consultants and not necessarily our own. We take no responsibility for any inadequacies within the content of this website.

While some of the content touches upon mental or physical health and wellbeing, Coöperatie Your Life Support Academy U.A. makes no claim to medical expertise. We insist in the strongest possible terms that any questions or complaints of a medical nature be addressed towards a certified medical professional.

Coöperatie Your Life Support Academy U.A. endeavors to keep its information up to date and correct. Even so, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics found or offered thereon, included but not limited to any and all materials concerning medical matters. We expressly exclude liability for any inaccuracies or errors within the information or materials on this website and for any errors in the transmission and presentation thereof. Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, we take no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Use of our website and any training courses or materials thereon is completely anonymous. Coöperatie Your Life Support Academy U.A.reserves the right to monitor, in a general sense, the way our visitors use our website, for instance by logging how often a specific page has been viewed. Our website also uses temporary cookies to monitor browsing preferences. This is done solely in order to enhance your experience using Coöperatie Your Life Support Academy U.A.. The data gathered in this way will not identify any specific visitor and will never be shared with a third party.
In addition, Coöperatie Your Life Support Academy U.A. employs a special cookie that allows our website to recognize you and inform you which of our modules you have already viewed, and which ones you haven’t. Disabling cookies in your browser will prevent it from doing this, without otherwise changing your viewing experience.

Coöperatie Your Life Support Academy U.A. reserves the right to contact you with new information or offers no more than once per week. Every client is registered to receive our weekly newsletter, but you can easily un-register.

Coöperatie Your Life Support Academy U.A. reserves the right to modify and/or remove any materials or information supplied or posted by others. Visitors remain personally responsible in case they violate the law, the interests of other users or third parties, or our general terms and conditions.


Business School of Life

Ylsa helpt je verder

There is one way out – continuous improvement

ONZE KRACHT

24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. Elke opleiding volgen in je eigen tempo en op elke plaats. Veel van onze opleidingen kun je afsluiten met een certificaat en wij werken met zeer goed betaalbare jaarabonnementen!

ONZE MISSIE

Het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs die een leven lang leren ondersteunt. Voor iedereen bereikbaar en voor een betaalbare prijs.  Lees verder>>

ONS DOEL

LOSLATEN – VERTROUWEN – VERBINDEN
Je helpen bij het ontdekken van jezelf en je te ondersteunen bij de ontwikkeling van jezelf in een richting die heel goed bij je past en bijdraagt aan je duurzame inzetbaarheid. Dit betreft zowel je persoonlijke als je zakelijke inzetbaarheid.

 

top
© Copyright 2020 Your Life Support Academy Veel gestelde vragen | Contact | Disclaimer